Y Pethau / The Essence

Hanes/History

Mae ‘na gymaint i ddiweud am Gymru. Dechreuaf yn y pendraw gyda ffeithiau am y pobl, y Cymry eu hun.

There is so much to say about Wales. I will begin soon with facts about the people, the Welsh themselves.

Yn gyntaf, un-deg-pedwar o ddynion o Gymru yn wreiddiol llyfnododd y “Datganiad Annibynniaeth” yn 1776.

First, fourteen men of Welsh descent signed the “Declaration of Independence” in 1776.

Leave a Reply